Τροχαίο Ατύχημα

 

Τροχαίο Ατύχημα – Αποζημιώσεις

accident

Οι δικηγόροι του γραφείου μας εχουν πολυετή εμπειρία στα τροχαία ατυχήματα και στην απαίτηση αποζημιώσεων.  Στόχος μας είναι η παροχή νομικής συμβουλής σε κάθε άτομο που εμπλάκηκε σε τροχαίο ατύχημα και φροντίζουμε όπως τον ενημερώσουμε για τα δικαιώματά του και τις αποζημιώσεις που δικαιούται.

Τροχαία αποκαλούνται τα ατυχήματα αυτά που συμβαίνουν επί του οδικού δικτύου.   Μπορεί να εμπεριέχουν υλικές ζημίες ή και τραυματισμό ανθρώπων.

Δικαιούχοι σε καταβολή αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού που ευθύνεται για το ατύχημα, είναι τόσο ο οδηγός του οχήματος όσο και οι επιβάτες αυτού. 

Σε περίπτωση, λοιπόν, που σας συμβεί κάποιο ατύχημα θα πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω:

  • Να καλέσετε αμέσως την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το όχημα σας.
  • Σε περίπτωση σοβαρών τραυματισμών, να καλέσετε αμέσως την αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος. Αν το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο, θα πρέπει οπωσδήποτε να καλέσετε την αστυνομική αρχή ώστε να καταγράψει το συμβάν και να μπορέσετε να αποζημιωθείτε από το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
  • Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρίας του, καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού/ιδιοκτήτη.
  • Μην μιλήσετε με κανέναν από την ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού που ευθύνεται για το ατύχημα και μην υπογράψετε οτιδήποτε προτού το μελετήσουν οι δικηγόροι του γραφείου μας.
  • Θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το γραφείο μας για το ατύχημα και για τα στοιχεία του άλλου οδηγού για να μπορέσουμε να σας συμβουλεύσουμε επαρκώς για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί και για την διαπραγμάτευση με την ασφαλιστική εταιρεία.

Υποχρεώσεις ασφαλιστικής εταιρείας του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα.

Σύμφωνα με το Νόμο, η ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού υποχρεούται,  να αποζημιώσει το ζημιωμένο μέρος αφού προσκομίσει στην ασφάλεια αιτιολογημένη πρόταση απαίτησης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια, ιατρικές εκθέσεις κτλ).  Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν επαρκή εμπειρία στην ετοιμασία και αποστολή πρότασης απαίτησης προς ασφαλιστικές εταιρείες.

Το ζημιωμένο μέρος δικαιούται στην καταβολή αποζημιώσεων γενικών και ειδικών και στην πληρωμή των δικηγορικών εξόδων από την ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα.

Ειδικές Αποζημιώσεις:

Ειδικές αποζημιώσεις είναι οι υλικές ζημιές του αυτοκινήτου, τα έξοδα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσιοθεραπείες, φάρμακα, επιδιόρθωση αυτοκινήτου κτλ.

Γενικές αποζημιώσεις

Γενικές αποζημιώσεις είναι η αποτίμηση της ταλαιπωρίας, ψυχικής οδύνης, φυσικού πόνου, στεναχώριας που υπέστη ο οδηγός και/ή οι επιβάτες αυτού.  Οι γενικές αποζημιώσεις καταβάλλονται πάντα σε συνάρτηση με τα τραύματα που έχει ο οδηγός, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, το χρόνο αποθεραπείας του οδηγού, την πιθανότητα βλαβών στο μέλλον και ο υπολογισμός των γενικών αποζημιώσεων θα είναι αποτέλεσμα καθοδήγησης και συνυπολογισμού των γενικών αποζημιώσεων που καθορίστηκαν από νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αντανακλούν το είδος και τη σοβαρότητα των σωματικών βλαβών του οδηγού.

Η καταβολή αποζημίωσης μπορεί να γίνει εξωδίκως, μετά από συμβιβασμό ανάμεσα στο ζημιωμένο μέρος και στην ασφαλιστική εταιρεία και βεβαίως σε περίπτωση διαφοράς το ζημιωμένο μέρος έχει το δικαίωμα καταχώρισης πολιτικής αγωγής στο Επαρχιακό Δικαστήριο για υπολογισμό του ποσού των αποζημιώσεων.

Ένα ατύχημα δεν πρέπει να αλλοιώσει την ποιότητα ζωής σας ή να καταστρέψει τις συνήθεις δραστηριότητες σας.  Συμβουλευτείτε αμέσως το γραφείο μας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και εμείς θα σας δώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορείτε να προχωρήσετε.

Η διαβούλευση με την ασφαλιστική εταιρεία μέχρι και την καταβολή αποζημιώσεων είναι δωρεάν και όλα τα έξοδα επιβαρύνουν την ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα.

Στόχος μας είναι όλα τα έξοδα που έχετε υποστεί μετά από ένα τροχαίο ατύχημα να καταβληθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού που έχει την ευθύνη για το ατύχημα καθώς και η καταβολή γενικών αποζημιώσεων που να αντικατοπτρίζει τον πόνο και την ταλαιπωρία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Χρυσάνθη Βαρνάβα & Σία ΔΕΠΕ στο τηλέφωνο 25 722123 για να σας συμβουλέψουμε και να διευθετήσουμε μια συνάντηση στον τόπο και χρόνο που επιθυμείτε. 

 

Top